Cây Hoa Cát Tường

Giá chỉ từ:100.000

Hoa cát tường (lan tường) là cây thân thảo, nhẵn, mọc thẳng, màu xanh đậm, cao trung bình 20 – 120cm. Lá cây hoa cát tường là lá đơn, mọc đối, dày.

Liên hệ để có giá tốt nhất