Cây Chuỗi Ngọc

Giá chỉ từ:50.000

Cây chuỗi ngọc với lá màu vàng óng thường được gọi với các tên khác Chuỗi ngọc vàng, cây thanh quan, cây rìa xanh, cây dâm xanh, cây Chim chích, Cây chuỗi xanh, cây Chuỗi vàng.

chuỗi ngọc vàng có tên khoa học Duranta repens thuộc họ thực vật: Verbenaceae (Cỏ roi ngựa).

Liên hệ để có giá tốt nhất