Cây Cần Thăng

Giá chỉ từ:200.000

Cây cần thăng có Tên tiếng anh/Tên khoa học: Feoniella lucida

Limonia acidissima L.

Feronia limonia (L.) Swingle

Feronia elephantum Corr.

Họ: Cam Rutaceae

Bộ: Cam Rutales

Liên hệ để có giá tốt nhất

Xem thêm ảnh