Cây Tai Phật

Giá chỉ từ:100.000

Tên Thông Thường: Cây Tai Phật, Cây Môn Lá Tim

Tên tiếng anh: Chinese Taro

Tên khoa học: Caladium hortulanum

Chiều cao: 40cm

Liên hệ để có giá tốt nhất

Xem thêm ảnh