Cây Bao Thanh Thiên

Giá chỉ từ:100.000

Tên thường gọi: Cây bao thanh thiên, cây cung điện đỏ

Họ thực vật: Araceae (Ráy)

Chiều cao: 35-40 cm (tính luôn chậu).

Liên hệ để có giá tốt nhất