Cây Phát Tài Núi

Giá chỉ từ:100.000

Tên thường gọi của cây phát tài núi : Phất Dụ Rồng, Phát Tài Núi, Huyết Rồng

Tên khoa học: Dracaena draco L

Họ: Dracaenaceae (Bồng Bồng)

Chiều cao: Từ 1-5m

Liên hệ để có giá tốt nhất

Xem thêm ảnh