Cây Cọ Gai

Giá chỉ từ:100.000

Cây cọ gai (cây Tro – Cọ Bầu): Livistona laribus Merr.ex Champ.

Cây thuộc Họ Cau (Arecaceae Schultz Sch)

 

Liên hệ để có giá tốt nhất