Cây Cung Điện Vàng

Tên phổ thông: Cây Cung điện vàng

Tên khoa học: Aglaonema spp.

Họ thực vật: Araceae (Ráy)

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới.