Cây Mai Chiếu Thủy

Giá chỉ từ:100.000

Cây Mai Chiếu Thủy có hoa nhỏ, màu trắng tinh, mọc thành chùm tập trung ở ngọn các cành. Hoa mai chiếu thủy mọc hướng xuống dưới có 5 cánh, cuốn hoa dài

Liên hệ để có giá tốt nhất