Sen Đá Chuỗi Ngọc Đứng

Giá chỉ từ:30.000

Sen đá chuỗi ngọc đứng hay còn gọi là cây chuỗi, là một giống của loài Chuỗi ngọc (Sedum morganianum) hay còn được gọi là Đuôi lừa (burro’s tail or donkey tail).

Liên hệ để có giá tốt nhất