Cây Đa Tam Phúc

Giá chỉ từ:100.000

Tên gọi khác: cây bàng tam phúc, cây si thái cẩm thạch, cây bàng si lá đốm, cây bàng si, cây bàng đốm nội thất, đa tam phúc, cây đa tâm phúc, cây tâm phúc, cây tâm phúc lá đốm, tâm phúc cẩm thạch….

Liên hệ để có giá tốt nhất

Xem thêm ảnh