Cây Trầu Bà Sữa

Giá chỉ từ:100.000

Tên thường gọi: Cây Trầu bà sữa , cây Trầu bà cẩm thạch chậu treo…

Tên tiếng Anh: Australian native monstera

Tên khoa học: Epipremnum aureum ‘Marble Queen’

Họ thực vật: Araceae (họ Ráy)

Chiều cao: 20-30 cm (cả chậu)

Liên hệ để có giá tốt nhất