Cây Trắc Bách Diệp

Giá chỉ từ:100.000

Cây Trắc Bách Diệp còn được gọi là cây bá tử nhân, bách diệp, trắc bá.

Tên khoa học Platycladus orientalis (L.) Franco

Họ Hoàng đàn  – Cupressaceae.

Liên hệ để có giá tốt nhất