Cây Đuốc Đỏ

Giá chỉ từ:100.000

Cây Đuốc Đỏ có nhiều tên gọi ý nghĩa khác như: cây Dứa Nến Đỏ, cây Lan Dương.

– Tên khoa học: Tillandsia imperalis

– Họ thự vật: họ Dứa (Bromeliaceae)

Liên hệ để có giá tốt nhất

Xem thêm ảnh