Cây Hoa Trang

Giá chỉ từ:100.000

Cây Hoa trang ( theo cách gọi miền Nam ) hay đơn đỏ, Cây hoa mẫu đơn ( theo cách gọi miền Bắc )

Còn có các tên : long thuyền hoa, nam mẫu đơn.

Tên khoa học là Ixora coccinea

Liên hệ để có giá tốt nhất