Sen Đá Lá Cọ

Giá chỉ từ:30.000

Sen đá lá cọ Oxalis palmalis có tán lá tuyệt đẹp không giống bất kỳ loài sen đá nào khác.

Các tán lá xòe rộng ra như là cọ và mọc vươn dài ra xung quanh tới 60 cm trong 10 năm.

Liên hệ để có giá tốt nhất