Sen Đá Ba Màu

Giá chỉ từ:30.000

Sen đá ba màu thuộc dòng sen đá với những chiếc lá mỏng dẹt và to bản chứa nước. Ước tính có khoảng 60 họ sen đá khác nhau và hơn 300 loài, trong đó hơn 90% phân bố chủ yếu ở châu Mỹ, châu Úc và châu Phi. 

Liên hệ để có giá tốt nhất