Xương Rồng Nha Tượng

Giá chỉ từ:50.000

Xương rồng nha tượng có hình cầu, màu xanh có những mắt cầu nhỏ xếp chồng lên nhau, trên mỗi mắt có núm gai. Cây có hoa ở trên đỉnh rất đẹp được trồng làm cảnh, trang trí…

Liên hệ để có giá tốt nhất