Xương Rồng Kim Hổ

Giá chỉ từ:50.000

Xương rồng kim hổ (tên khoa học là Echinocactus grusonii) có nguồn gốc từ phía Tây Nam nước Mỹ, và Mexcico , thuộc chi Echinocactus.

Sự thu thập, đào trộm một cách vô tội vạ đã khiến môi trường sống loài xương rồng kim hổ ngày một trở nên nguy cấp trong tự nhiên.

Liên hệ để có giá tốt nhất