Xương Rồng Aster

Giá chỉ từ:50.000

Xương rồng aster (tên khoa học là Astrophytum asterias) thuộc chi Astrophytum – Tên gọi chung “Astrophytum” ​​bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp: astron, có nghĩa là một “ngôi sao” và phyton, có nghĩa là “cây trồng”. Tên của nó có thể được hiểu là: “ngôi sao thực vật” hay gọi là “xương rồng sao biển”.

Liên hệ để có giá tốt nhất