Cây Môn Cảnh

Giá chỉ từ:100.000

Cây môn cảnh có tên thông thường là: cây môn lá đỏ, môn đốm…

Thuộc họ Ráy (Araceate)

Tên Khoa học: Caladium biccolor

Liên hệ để có giá tốt nhất