Cây Lan Tổ Điểu

Giá chỉ từ:100.000

Tên gọi: Cây Lan Tổ Điểu còn có tên gọi là cây như cây ráng tổ phung, cây tổ quạ.

Họa thực vật: họ tổ điểu (Asplenium nidus)

Chiều cao: từ 40 đến 50 centimet

Tên tiếng anh: Bird ‘s Nest Fern

Liên hệ để có giá tốt nhất