Cây Hồng Tỉ Muội

Giá chỉ từ:100.000

Cây hoa hồng tỉ muội có tên khác là hoa hồng tiểu muội, hoa hồng nụ nhỏ.

Cây thuộc họ hoa hồng  Rosaceae; là cây cảnh có hoa, cây bụi nhỏ.

Chiều cao: Cây hoa hồng tỉ muội trong cảnh quan có chiều cao khoảng 30-50cm.

Liên hệ để có giá tốt nhất