Cây Hồng Anh

Giá chỉ từ:100.000

Cây Hồng Anh có tên gọi khách là Dây Hồng Anh

Tên khoa học: Mandevilla sanderi

Họ thực vật:  Apocynaceae

Liên hệ để có giá tốt nhất