Cây Đại Lộc

Giá chỉ từ:100.000

Tên gọi khác: Cây Đại Lộc, Phất Dụ Rồng, Phát Tài Núi, Huyết Rồng

Tên khoa học: Dracaena angustifolia Roxb

Họ thực vật: Dracaenaceae (Bồng Bồng)

Liên hệ để có giá tốt nhất