Cây Chuối Rẻ Quạt

Giá chỉ từ:100.000

Tên thông thường: Chuối rẻ quạt, chuối quạt, chuối cọ

Tên khoa học: Ravenala madagascariensis

Họ: Strelitziaceae(Thiên Điểu)

Nguồn gốc: Madagasca

Liên hệ để có giá tốt nhất