Cây Bẫy Kẹp

Giá chỉ từ:100.000

Cây bẫy kẹp là một loại cây ăn thịt có nguồn gốc từ các đầm lầy ở Bắc và Nam Carolina. Với đặc điểm là cuối mỗi chiếc lá là một chiếc bẫy chuyên bắt côn trùng.

Liên hệ để có giá tốt nhất

Xem thêm ảnh