Thiên Nga Trắng

Giá:10,000

👉 Gồm 1 thiên nga trắng như hình.

👉 Có 2 mẫu khác nhau như hình.

👉 Sản phẩm thường được sử dụng trong trang trí tiểu cảnh trồng cây, terrarium, đồ trang trí, lưu niệm, quà tặng…