Người Nấm

Giá:10,000

👉 Gồm 1 tượng người nấm như hình.

👉 Có 4 màu sắc khác nhau.

👉 Sản phẩm thường được sử dụng trong trang trí tiểu cảnh trồng cây, terrarium, đồ trang trí, lưu niệm, quà tặng…