Chậu Cúp Miệng

Giá chỉ từ:40,000

👉 Sản phẩm gồm 01 Chậu Cúp Miệng trồng cây như hình.

👉 Có các màu sắc khác nhau.

👉 Kích thước ~ 11x10cm.

👉 Trọng lượng khoảng ~ 500g.

👉 Chất liệu gốm sứ cao cấp.