Chậu Cốc Xuất Khẩu

Giá chỉ từ:45,000

👉 Sản phẩm gồm 01 Chậu Cốc Xuất Khẩu trồng cây và 1 đĩa như hình.

👉 Có các màu sắc khác nhau.

👉 Kích thước ~ 10x8cm.

👉 Trọng lượng khoảng ~ 200Gr.