Cây Đuôi Công Tím

Cây đuôi công tím hay thường gọi là cây đuôi phụng. Cây biểu tượng cho sự may mắn và thịnh thượng thường được trồng làm cảnh trang trí nội thất rất nhiều.

Chiều cao cây: 25 – 40 cm