Cây Dứa Tango

Cây dứa tango còn có tên gọi khác là cây tango.

Tên thường gọi: Cây dứa tango, cây tango

Tên khoa học: Blue Rain Aechmea

Thuộc họ dứa (Bromeliaceae)

Chiều cao: 40 – 50 cm