Cây Bướm Đêm

Tên thông thường: Bướm Đêm, Cây Me Đất Lá Tím

Tên tiếng anh: Red Butterfly Wing, Mariposa

Tên khoa học: Christia species

Họ: Fabaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Brazil